Feiing

Vi tilbyr feiing av eiendommens uteområder.

Vi tilbyr feiing av eiendommens uteområder.

Vårfeiing
Vi tilbyr vårfeiing med store og små maskiner for effektiv opprydding av grus som blir liggende igjen etter vintersesongen, og bruker vann for støvdemping. Vi kan også fjerne grus og løv opp fra plener ved behov.

Vedlikeholdsfeiing
For godt vedlikehold kan vi feie kundens eiendom jevnlig gjennom hele sesongen. Vedlikeholdsfeiing vil gi mindre svevestøv og bedre miljø for brukere, i tillegg til mindre belastning på innvendige arealer ved at mindre skitt dras med inn. 

Vårfeiing
Vi tilbyr vårfeiing med store og små maskiner for effektiv opprydding av grus som blir liggende igjen etter vintersesongen, og bruker vann for støvdemping. Vi kan også fjerne grus og løv opp fra plener ved behov.

Vedlikeholdsfeiing
For godt vedlikehold kan vi feie kundens eiendom jevnlig gjennom hele sesongen. Vedlikeholdsfeiing vil gi mindre svevestøv og bedre miljø for brukere, i tillegg til mindre belastning på innvendige arealer ved at mindre skitt dras med inn.  

03_komplettdrift_symbol white