Garasjevask

Vi feier og vasker eiendommens garasjeanlegg for bedre miljø og mindre slitasje på bygning og biler

Vi feier og vasker eiendommens garasjeanlegg for bedre miljø og mindre slitasje på bygning og biler

Jevnlig vedlikehold av garasjer vil gi mindre svevestøv og bedre miljø for brukere av anlegget, samtidig som feiing og vask vil føre til mindre slitasje av både bygning og biler.

Vi anbefaler å holde ved like eiendommens garasjeanlegg jevnlig. For de fleste vil 1-2 feiinger med vask i året være tilstrekkelig.

Jevnlig vedlikehold av garasjer vil gi mindre svevestøv og bedre miljø for brukere av anlegget, samtidig som feiing og vask vil føre til mindre slitasje av både bygning og biler.

Vi anbefaler å holde ved like eiendommens garasjeanlegg jevnlig. For de fleste vil 1-2 feiinger med vask i året være tilstrekkelig.

03_komplettdrift_symbol white